Sự hình thành và phát triển

Sơ lược về quá trình chia tách và hình thành đơn vị hành chính xã Quế Long.
Xã Quế Long ngày nay bao gồm địa giới hành chính của xã Sơn Khánh, xã Sơn Lãnh và một phần của xã Sơn Thạch. Sau ngày giải phóng huyện Quế Sơn (26/3/1975), thực hiện chủ trương của huyện về việc hợp nhất xã lần thứ nhất vào tháng 5 năm 1975, hợp nhất xã Sơn Thành và Sơn Lãnh thành xã Quế Hòa; hợp nhất xã Sơn Khánh và xã Sơn Thạch thành xã Quế Phong; Đến tháng 11 năm 1975, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn chủ trương hợp nhất xã lần thứ 2 từ 14 còn 11 xã. Giải thể xã Quế Hòa, nhập các thôn Xuân Quê, Lãnh An, Lãnh Thượng; Thuận Long và An Long (của xã Sơn Long) vào xã Quế Phong. Tháng 9 năm 1981, chia đơn vị hành chính xã Quế Phong thành 2 đơn vị hành chính xã Quế Phong và xã Quế Long. Tháng 01 năm 1986 tách thôn 8 (Lãnh Thượng) và 4 thôn của xã Quế Châu để thành lập thị trấn Đông Phú.
          Địa giới hành chính xã Quế Long, phía đông giáp thị trấn Đông Phú, phía tây giáp huyện Nông Sơn, phía nam giáp xã Quế Phong và phía bắc giáp xã Quế Hiệp.
BAN DO HC QLONG

Hiện có 7 thôn gồm: Thôn Xuân Quê 1, Thôn Xuân Quê 2, Thôn Lãnh An, Thôn Lộc Thượng 1, Thôn Lộc Sơn, Thôn Lộc Thượng 2, Thôn Trung Thượng

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, xã Quế Long hiện nay còn 4 thôn gồm: Thôn Xuân Quê (nhập 2 thôn Xuân Quê 1 và Xuân Quê 2) Thôn Lãnh An, Thôn Lộc Thượng (nhập 2 thôn Lộc Thượng 1 và Lộc Sơn) Thôn Trung Thượng (nhập 2 thôn Lộc Thượng 2 và Trung Thượng)

 

  Ý kiến bạn đọc

hc1
Văn bản chỉ đạo

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 749 | lượt tải:383

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 602 | lượt tải:91

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 815 | lượt tải:165

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 717 | lượt tải:92

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 18/03/2022

lượt xem: 821 | lượt tải:129
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây