TTHC theo chủ đề: UBND xã Quế Long

STT Mức độ Ngày ban hành Cách thức thực hiện
1 Số 3350/QĐ-UBND 29/11/2020
2 Số 1910/QĐ-UBND 07/07/2021
3 Số 2072/QĐ-UBND 26/07/2021
4 Số 1989/QĐ-UBND 15/07/2021
5 Số 1896/QĐ-UBND 06/07/2021
6 Số 674/QĐ-UBND 14/03/2021
7 Số 1988/QĐ-UBND 15/07/2021
8 Số 715/QĐ-UBND 18/03/2021
9 QĐ 2582/QĐ- UBND 20/09/2020
10 phụ lục mức độ 3 01/07/2020
11 QĐ 1776/QĐ-UBND 01/07/2020
12 QĐ 1941/QĐ- UBND 20/07/2020
13 QĐ 2258/QĐ- UBND 16/07/2020
14 QĐ 1870/QĐ- UBND 13/07/2020
15 QĐ 1777/QĐ- UBND 01/07/2020
16 Quyết định 1745/QĐ-UBND 29/06/2020
17 Quyết định 1726/QĐ-UBND 28/06/2020
18 Quyết định 1704/QĐ-UBND 23/06/2020
19 Quyết định 1535/QĐ-UBND 04/06/2020
20 Quyết định 1450/QĐ-UBND 28/05/2020
21 Quyết định 1446/QĐ-UBND 27/05/2020
22 Quyết định 1430/QĐ-UBND 26/05/2020
23 Quyết định 1425/QĐ-UBND 26/05/2020
24 Quyết định 1366/QĐ-UBND 20/05/2020
25 Quyết định 931/QĐ-UBND 31/03/2020
26 Quyết định 797/QĐ-UBND 23/03/2020
27 Quyết định 795/QĐ-UBND 23/03/2020
28 Quyết định 1213 28/04/2020
29 Quyết định 3507/QĐ-UBND 04/11/2019
30 Quyết định 3503/QĐ-UBND 06/11/2019
31 QĐ 3502/QĐUBND 04/11/2019
32 QĐ 3401/QĐ-UBND 27/10/2019
33 Quyết định 3400/QĐ-UBND 27/10/2019
34 Quyết định 3393/QĐ-UBND ngày 25/10&# 24/10/2019
35 Quyết định 3339/QĐ-UBND 20/10/2019
36 Quyết định 3200/QĐ-0UBND 06/10/2019
37 Quyết định 3225/QĐ-UBND 08/10/2019
38 Quyết định 3119/QĐ-UBND 06/10/2019
39 Quyết định 971/QĐ-UBND 27/03/2019
40 Quyết định 989/QĐ-UBND 28/03/2019
41 QĐ 1171/QĐ-UBND 21/04/2019
42 QĐ 1257/QĐ- UBND 25/04/2019
43 Quyết định 1258/QĐ-UBND về phê duyệt các da 25/04/2019
44 Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q 16/11/2016 Người yêu cầu đăng ký khai sinh, nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.
45 Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q 16/11/2016 Người có yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).
46 Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q 16/11/2016 - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh;- Người thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính
Văn bản chỉ đạo

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 45 | lượt tải:67

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 30 | lượt tải:8

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 47 | lượt tải:13

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 40 | lượt tải:14

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 18/03/2022

lượt xem: 84 | lượt tải:38
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây