TTHC theo lĩnh vực: Pháp Luật

STT Mức độ Ngày ban hành Cách thức thực hiện File
1 Số 3350/QĐ-UBND 29/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
2 Số 1910/QĐ-UBND 07/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020
3 Số 2072/QĐ-UBND 26/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạ
4 Số 1989/QĐ-UBND 15/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải
5 Số 1896/QĐ-UBND 06/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Na
6 Số 674/QĐ-UBND 14/03/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp
7 Số 1988/QĐ-UBND 15/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động -
8 Số 715/QĐ-UBND 18/03/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
9 Quyết định 1258/QĐ-UBND về phê duyệt các da 25/04/2019 Danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn xã
10 Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q 16/11/2016 Thủ tục đăng ký khai tử
11 Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q 16/11/2016 4. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
12 Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q 16/11/2016 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
13 Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q 16/11/2016 Thủ tục Đăng ký kết hôn
14 Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q 16/11/2016 Đăng ký khai sinh
Văn bản chỉ đạo

m1122

Tài liệu kỳ họp HĐND

Thời gian đăng: 13/12/2021

lượt xem: 91 | lượt tải:15

Số 38/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng

Thời gian đăng: 27/07/2021

lượt xem: 449 | lượt tải:86

Quyết định sô 123/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách xã năm 2020

Thời gian đăng: 10/08/2021

lượt xem: 345 | lượt tải:57

Số 120/QĐ-UBND

Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 27/07/2021

lượt xem: 7002 | lượt tải:4175

Số 121/QĐ-UBND

Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 27/07/2021

lượt xem: 1464 | lượt tải:750
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây