TTHC theo lĩnh vực: Pháp quy

STT Mức độ Ngày ban hành Cách thức thực hiện File
1 QĐ 2582/QĐ- UBND 20/09/2020 Quy trinh nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực KHCN-MT về tiếp cận nguồn Gen
2 phụ lục mức độ 3 01/07/2020 phụ lục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp xã
3 QĐ 1776/QĐ-UBND 01/07/2020 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn Tỉnh
4 QĐ 1941/QĐ- UBND 20/07/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Nội vụ
5 QĐ 2258/QĐ- UBND 16/07/2020 Danh mục thủ tục hành chính ve khen thuong Dan quan tư ve
6 QĐ 1870/QĐ- UBND 13/07/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuoc so KHĐT
7 QĐ 1777/QĐ- UBND 01/07/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuoc so NN PTNT
8 Quyết định 1745/QĐ-UBND 29/06/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
9 Quyết định 1726/QĐ-UBND 28/06/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp
10 Quyết định 1704/QĐ-UBND 23/06/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở GTVT
11 Quyết định 1535/QĐ-UBND 04/06/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở KHĐT
12 Quyết định 1450/QĐ-UBND 28/05/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở Thông tin và truyền thông
13 Quyết định 1446/QĐ-UBND 27/05/2020 Danh mục thủ tục hành chính linh vực BHXH thuộc phạm vi quản lý của Sở LĐTBXH
14 Quyết định 1430/QĐ-UBND 26/05/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thanh tra Tỉnh Quảng Nam
15 Quyết định 1425/QĐ-UBND 26/05/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở LĐTBXH về hỗ trợ dịch Covid-19
16 Quyết định 1366/QĐ-UBND 20/05/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch
17 Quyết định 931/QĐ-UBND 31/03/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở giao thông vận tải
18 Quyết định 797/QĐ-UBND 23/03/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở kế hoạch và đầu tư
19 Quyết định 795/QĐ-UBND 23/03/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở LĐTBXH
20 Quyết định 1213 28/04/2020 QĐ bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp xã thuộc thẩm quyền của Sở y tế
21 Chỉ thị 12/CT-UBND 16/04/2020 Tăng cường khia thác, sử dụng cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn Tỉnh
22 Công văn 1694/UBND-KSTTHC 26/03/2020 Tăng cường thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
23 Thư ngõ 02/04/2020 Thư ngõ về sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia
24 Công văn 2061/UBND-KSTTHC 13/04/2020 Về nhóm dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia
25 Quyết định 1053/QĐ-UBND 09/04/2020 QĐ Danh muc TTHC moi, sửa đổi, bổ sung thuộc sở TNMT
26 Quyết định 3507/QĐ-UBND 04/11/2019 Đơn giản hóa TTHC về Công thương
27 Quyết định 3503/QĐ-UBND 06/11/2019 Đơn giản TTHC về Trồng trọt
28 QĐ 3502/QĐUBND 04/11/2019 Đơn giản hóa TTHC về đường bộ
29 QĐ 3401/QĐ-UBND 27/10/2019 TTHC thuộc sở giao thông vận tải
30 Quyết định 3400/QĐ-UBND 27/10/2019 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở y ế
31 Quyết định 3393/QĐ-UBND ngày 25/10&# 24/10/2019 TTHC sửa đổi bổ sung của sở kế hoạch đầu tư
32 Quyết định 3339/QĐ-UBND 20/10/2019 Uỷ quyền giải quyết TTHC lỉnh vực TNMT
33 Quyết định 3200/QĐ-0UBND 06/10/2019 Thủ tục hành chính nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
34 Quyết định 3225/QĐ-UBND 08/10/2019 Thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư
35 Quyết định 3119/QĐ-UBND 06/10/2019 Thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp
36 Quyết định 971/QĐ-UBND 27/03/2019 Thủ tục hành chính thuộc sở nội vụ
37 Quyết định 989/QĐ-UBND 28/03/2019 Thủ tục hành chính thuộc sở nông nghiệp
38 QĐ 1171/QĐ-UBND 21/04/2019 thủ tục hành chính thuộc sở Nông nghiệp
39 QĐ 1257/QĐ- UBND 25/04/2019 Danh mục thủ tục hanh chính tại bộ phận một cửa
40 Quyết định 1258/QĐ-UBND về phê duyệt các da 25/04/2019 Danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn xã
Văn bản chỉ đạo

m1122

Tài liệu kỳ họp HĐND

Thời gian đăng: 13/12/2021

lượt xem: 91 | lượt tải:15

Số 38/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng

Thời gian đăng: 27/07/2021

lượt xem: 449 | lượt tải:86

Quyết định sô 123/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách xã năm 2020

Thời gian đăng: 10/08/2021

lượt xem: 345 | lượt tải:57

Số 120/QĐ-UBND

Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 27/07/2021

lượt xem: 7002 | lượt tải:4175

Số 121/QĐ-UBND

Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 27/07/2021

lượt xem: 1464 | lượt tải:750
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây