LĨNH VỰC NỘI VỤ

PHỤ LỤC VI
LĨNH VỰC NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
 
STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Cách thức thực hiện
Trực tiếp Trực tuyến Bưu chính
I Lĩnh vực Tôn giáo
1 2.000509.000.0 0.00.H47 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng X   X
2 1.001028.000.0 0.00.H47 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng X   X
3   Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung X   X
4 1.001078.000.0 0.00.H47 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã X   X
5   Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã X   X
6 1.001090.000.0 0.00.H47 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung X   X
7 1.001098.000.0 0.00.H47 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã X   X
8 1.001109.000.0 0.00.H47 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác X   X
9 1.001156.000.0 0.00.H47 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung X   X
10 1.001167.000.0 0.00.H47 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc X   X
II Lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng
11 1.000775.00 0.00.00.H47 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị X   X
12 2.000346.00 0.00.00.H47 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề X   X
13 2.000337.00 0.00.00.H47 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất X   X
14 1.000748.00 0.00.00.H47 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình X   X
15 2.000305.00 0.00.00.H47 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến X   X

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây