Đảng ủy xã thông tin thời sự trong nước, quốc tế và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quy định số 67-QĐ/TW, Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương

Thứ năm - 06/10/2022 09:58 584 0
Chiều ngày 04/10/2022, Đảng bộ xã Quế Long tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ. Số lượng đảng viên tham dự: 125/163 đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ: 76,68%. (trừ đảng viên MCT, MSH). Báo cáo viên: Mời Thạc sĩ Trần Ngọc Nhiều- giảng viên chính trường Chính trị Quảng Nam triển khai.
Đảng ủy xã thông tin thời sự trong nước, quốc tế và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quy định số 67-QĐ/TW, Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương
         Tại hội nghị, đảng viên được nghe báo cáo trao đổi các nội dung:
         - Thông tin thời sự trong nước và Quốc tế.
        -  Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
         -  Triển khai Quy định số 67- QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ, ngày 26/8/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
         Qua buổi hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm thông tin trong nước, quốc tế một cách đầy đủ chính sác hơn. Nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Tổ chức, cá nhân người đứng đầu xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
         Nhìn chung, tình hình cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ, tinh thần, thái độ tiếp thu nội dung một cách nghiêm túc. 

Nguồn tin: Thu Vân - Ban tuyên giáo xã Quế Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
hc1
Văn bản chỉ đạo

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 366 | lượt tải:232

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 270 | lượt tải:48

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 381 | lượt tải:64

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 354 | lượt tải:47

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 18/03/2022

lượt xem: 457 | lượt tải:92
xsmb66 bàn giám đốc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây